Úszómedencék és pezsgőfürdők eladási áron

Panaszkezelési eljárás

A bavixo.hu webáruház panaszkezelési eljárása
Üzemeltető:
Fonetip s.r.o., Výrobní 1442, Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Cseh Köztársaság
ID: 27752861 DIC: CZ27752861

(a továbbiakban: "Eladó")

a www.bavixo.hu oldalon működtetett online boltban vásárolt termékekkel kapcsolatos igények esetén.

Az eladó elérhetőségei:

Cím:

bavixo.hu
Weboldal címadatok: bavixo.hu Výrobní 1442
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: bavixo@bavixo.hu 
Telefon: +420 566 446 176

1.Jelen reklamációs rend a termék hibáinak reklamációs módját és feltételeit foglalja magába, valamint a minőséget illető, garancia által adott jogok érvényesítését tárgyalja, a 89/2012 sz., a polgári törvénykönyvről szóló törvénytári törvény aktuális hangzásának értelmében, és amennyiben a Vásárló fogyasztó, a 634/1995 sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvénytári törvény, későbbiek folyamán módosított hangzásának értelmében.


2.  Vásárló a hibás teljesítésből eredő jogait, a garanciával kapcsolatos felelősséget is beleértve, Értékesítő felé Értékesítő elérhetőségi címén érvényesíti (a hibák jelen reklamációs rend szerinti további érvényesítési módjai ezzel nem kerülnek semmiképp megszorításra).


3. Az Eladó felel a Vevővel szemben különösen azért, hogy a Vevő az áru átvételekor:

- A termék rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó megadott, vagy amelyeket a vevő a termék jellegére és a közzétett reklámra tekintettel elvár;

- megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú;

- megfelel a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

4. Az eladó által a fogyasztónak eladott minden egyes új termék esetében az eladó felel a fogyasztónak azért, hogy a termék az átvétel időpontjában hibátlan, és hogy a termékben a fogyasztó általi átvételtől számított huszonnégy hónapon belül nem fordul elő hiba. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, a terméket úgy kell tekinteni, hogy az átvétel időpontjában hibás volt. Ha a terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban a külön jogszabályoknak megfelelően eltérő jótállási időszak van feltüntetve, a jótállási időszak az adott időszak lejártával jár le. Ha az ügyfél nem minősül fogyasztónak, a minőségi garancia nem jár.

5. Javítható hiba és használaton kívüli termék esetén a vásárló jogosult a hibás termék kijavítása helyett a hibás termék új, hibátlan termékkel való kicserélését követelni. Javítható hiba esetén a vevő emellett jogosult a vételárból ésszerű árengedményre.

6. Javíthatatlan hiba esetén, ami miatt a megvásárolt termék - hibamentes termékkel szemben - nem használható teljes mértékben megfelelően, Vásárló jogosult a termék lecserélésére, a vásárlói árból méltányos árengedményre, vagy joga van az adásvételi szerződéstől elállni.

7. Ha a vásárló nem tudja a terméket abban az állapotban visszaküldeni, ahogyan azt átvette (kivéve a törvény által előírt eseteket), nem jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, vagy cserét kérni.

8. A vevő jogosult továbbá az ár ésszerű csökkentésére, ha az eladó nem tud új dolgot szállítani, kicserélni egy alkatrészt vagy kijavítani egy hibás dolgot, vagy ha az eladó nem tesz lépéseket a hiba ésszerű időn belüli kijavítására, vagy ha a hiba kijavítására irányuló lépések jelentős nehézséget okoznak a vevőnek.

9. Az Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában a benyújtott követeléseket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a követelés visszaigazolásától számított 30 napon belül kell rendezni. Az Eladó írásban visszaigazolja a panasz elfogadását és rendezését.

10. A reklamáció megalapozottságának időpontja az a nap, amikor az azonosított hibát az Eladónak bejelentették, és amikor az eladott termék hibájáért való felelősségi jog gyakorlása megtörtént.

11.A Vitatott követelés esetén az Eladó a követelés visszaigazolásától számított három munkanapon belül dönt annak elfogadásáról. .

12. A garancia és a hibákért való felelősség nem vonatkozik a helytelen használatból, az utasítások be nem tartásából, a nem megfelelő karbantartásból vagy tárolásból eredő hibákra. Kedvezményes áron értékesített termék esetén az Eladó nem felel az árengedményből eredő károkért - ilyen esetben a Vevő a termék kicserélése helyett ésszerű árleszállításra jogosult.

13: Reklamáció a következő módon érvényesíthető:

- E-mailben vagy írásban az eladó címére.

- Ha a webes felület lehetővé teszi, az ügyfél használhatja a panaszbejelentést, amelyet elektronikusan küldünk neki, vagy letölthet az alábbi linkről:

- A reklamált termék kézbesítése (az utánvétes küldeményeket az Eladó nem fogadja el, ezért a terméket tartalmazó küldeményt más kézbesítési móddal kell elküldeni) az Eladó címére (vagy a javítás elvégzésére kijelölt személynek), az Eladó bármelyik fióktelepére vagy az Eladó székhelyére vagy telephelyére. A Vevőnek megfelelően kell csomagolnia a Terméket, hogy a szállítás során ne sérüljön vagy semmisüljön meg. Javasoljuk, hogy a termékhez csatolják a termék vásárlását igazoló bizonylatot, vagy a termék vásárlását igazoló számlát vagy egyéb dokumentumot, ha van ilyen, a hiba leírásával és a panaszkezelés választott módjával együtt. A fenti rendelkezések egyike sem korlátozza a követelés sikeres rendezését a törvényben előírt feltételek mellett.

Az Eladó nem vállal felelősséget a személy- vagy vagyoni károkért, illetve a termékben a helytelen kezelésből, nem rendeltetésszerű használatból vagy gondatlanságból eredő károkért.  

Ez a panaszkezelési szabályzat 2022. május 1-jén lép hatályba és érvényes.