Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához

Személyes adatok védelme
Adatvédelmi irányelvek
I.
Alapvető rendelkezések

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerinti személyes adatok adatkezelője a Fonetip s.r.o - , székhelye: K Ochozi 663,Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Cseh Köztársaság) (a továbbiakban: "Adatkezelő").

2. Az adatkezelő elérhetőségei
Cím: Výrobní 1442,Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Cseh Köztársaság
e-mail: bavixo@bavixo.hu
telefon: +420 566 466 176

3. Személyes adatok védelméhez adatkezelő nem jelölt ki megbízottat.

 

II.
A feldolgozott személyes adatok forrásai és osztályozása

1. Adatkezelő feldolgozza az Ön által megadott, illetve az Ön rendelésének intézése során tudtára jutott személyes adatokat.

2. Adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, továbbá a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat.

 III.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő:

- Az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint;
- A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés (különösen kereskedelmi ajánlatok és hírlevelek küldése);
- Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi ajánlatok és hírlevelek küldése, valamint "watchdog" szolgáltatás létrehozása) abban az esetben, ha nem nyújtottak be megrendelést vagy szolgáltatási igényt, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. organikus törvény 7. cikkének (2) bekezdése alapján.
2. A személyes adatok feldolgozásának célja:

- Az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása. A személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének feltétele. A személyes adatok megadása nélkül az adatkezelő nem tudja megkötni vagy teljesíteni a szerződést.).
- kereskedelmi ajánlatok küldése és egyéb direkt marketingtevékenységek végzése,
- "Watchdog" beállítás esetén értesítések küldése az áruk kézbesítéséről.

3. A GDPR 22. cikkelye értelmében, adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyedi döntéshozásra.

 

IV.
Adatmegőrzési időszak

1.  Adatkezelő a személyes adatokat megőrzi 

- Az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses kapcsolatból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges ideig.
- Ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik, akkor a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 3 évig. 
- Ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik, akkor a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 6 hónapig, a személyes adatok "watchdog", azaz áruszállítási kérelem küldése céljából történő feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig.

2.  A személyes adatok megőrzési időszakának elteltével, adatkezelő a személyes adatokat törli. 

V.
A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei azok a szervezetek, amelyek:

- áruk szállítása / szolgáltatások nyújtása / szerződéses alapon történő fizetés iránt érdeklődnek;
- az online áruház karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások és az online áruház adminisztrációjával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása;
- marketingszolgáltatások nyújtása;
- számviteli és adótanácsadás.
2. személyes adatok továbbítása harmadik országba (az EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetnek. a személyes adatok harmadik országbeli címzettjei számára postai szolgáltatásokat nyújtó jogi személyek.

VI.
Az Ön jogai

1. A GDPR értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy:

- A GDPR 15. cikkével összhangban hozzáférhet saját személyes adataihoz.
- GDPR 16. cikk, hogy lehetővé tegye személyes adatainak módosítását, és GDPR 18. cikk, hogy lehetővé tegye személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
- A GDPR 17. cikke alapján a személyes adatok törlésére.
- Tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen a GDPR 21. cikke alapján.
- A GDPR 20. cikke szerint az adatok hordozhatósága.
- Visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását azáltal, hogy írásbeli értesítést küld az adatkezelőnek a jelen feltételek III. cikkében meghatározott postacímére vagy elektronikus úton az adatkezelő e-mail címére.

2.Ezen kívül, azesetben, amennyiben Ön úgy véli, hogy a személyes adatok védelmére irányuló jogai sértődtek, Önnek joga van panaszt emelni a Személyes Adatok Védelmével Foglalkozó Hivatalnál.


 

VII.
Adatvédelmi irányelvek

1. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok bebiztosításának érdekében 
   foganatosított minden lehetséges műszaki és szervezési intézkedést.


2. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa feljogosított 
    személyek rendelkeznek hozzáféréssel.

VIII.
Záró rendelkezések

1. A webüzlet felületén kiállított rendelési formanyomtatvány megküldésével Ön igazolja, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmére irányuló feltételekkel, és hogy azokat teljes hangzásukban elfogadja.

2. Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket.

 

Ezek a feltételek 2022.5.2-én lépnek hatályba.