Úszómedencék és pezsgőfürdők eladási áron

Feltételek és feltételek

kereskedelmi cégek
Fonetip s.r.o.
székhelye: K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
azonosítószám: 27752861
bejegyezve a brünni regionális bíróságon vezetett cégjegyzékbe, C részleg, betét 56490
a www.bavixo.hu internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre.

Feltételek és feltételek
 

Online működtetve a www.bavixo.hu oldalon,


(Fonetip s.r.o., jogi személy , Fonetip s.r.o.
K Ochozi 663 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Csehország. A társaságot a brünni regionális bíróságon C 56490 iktatószámon jegyezték be.

 

ÜZLETI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Kereskedelmi törvénykönyv 1751. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Fonetip s.r.o, K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Cseh Köztársaság, a kereskedelmi nyilvántartásban 27752861 számon bejegyzett jogi személy (a továbbiakban: "Eladó") a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: "Természetes Személy") között köti meg: "Vevő") az Eladó online áruházi platformján a felek között létrejött, a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") kapcsolatban. Az Eladó által üzemeltetett webáruház a www.bavixo.hu címen található (a továbbiakban: "Weboldal"), és egy webes felületen (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül működik.

1.2 Az adásvételi szerződés az Általános Szerződési Feltételeken kívül más rendelkezéseket is tartalmazhat. Az adásvételi szerződésben foglaltaktól eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.3 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek magyar nyelven íródtak.

1.4 Az adásvételi szerződés magyar nyelven is megköthető. 1.4.1 Az Eladó módosíthatja vagy bővítheti az Általános Szerződési Feltételeket. Ezek a rendelkezések nem érintik az Általános Szerződési Feltételek korábbi változata alapján és azok érvényességi idejére keletkezett jogokat és kötelezettségeket. 

2. FELHASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS

2.1 A Vevő a Termékre vonatkozó megrendelést saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: "Felhasználói fiók") adhatja le. Amennyiben a Webáruház felülete lehetővé teszi, a Vevő a Termékre vonatkozó megrendelést regisztráció nélkül közvetlenül a Webáruház felületén adhatja le.

2.2 Az Ügyfél köteles a Felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és a termékek megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést egy felhasználónév és egy jelszó biztosítja. Az Ügyfél köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.

2.4 Az Ügyfél nem jogosult felhasználói fiókját harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni.

2.5 Ha a Vevő 1 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésben (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) foglalt kötelezettségeit, az Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy felhasználói fiókja nem feltétlenül lesz állandóan elérhető, elsősorban az Eladó vagy harmadik felek hardver- és szoftveralkalmazásainak időigényes karbantartása miatt.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1 Az online áruházi platformon elhelyezett valamennyi termékmegjelenítés kizárólag tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles a termékre vonatkozó adásvételi szerződést megkötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2 Az online áruház tartalmazza a termékre vonatkozó információkat, beleértve az adott termék árát, valamint - ha a termék jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton - a termék visszaküldésének költségét. A termékek árai tartalmazzák az ÁFA-t és minden kapcsolódó költséget. A termékek ára mindaddig érvényes, amíg azok az online áruház felületén szerepelnek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az online áruház felülete a termékek csomagolási és szállítási költségeire vonatkozó információkat is tartalmaz. Az online áruház felületén megjelenő, a termék csomagolási és szállítási költségeire vonatkozó információk csak akkor tekinthetők érvényesnek, ha a terméket Magyarországon szállítják.

3.4 A megrendelőlap általában a következő információkat tartalmazza:

         3.4.1. a megrendelt termék (a Vevő "beilleszti" a megrendelt terméket a webáruház felületén található elektronikus kosárba),

         3.4.2. a termék vételárának fizetési módja, a megrendelt termék szállításának kívánt módja,

         3.4.3. a Termék szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5 A Megrendelésnek az Eladó részére történő átadását megelőzően a Vevőnek lehetősége van a Megrendelésben megadott adatok ellenőrzésére és javítására, és a Vevő élhet a számára biztosított lehetőséggel a Megrendelésben megadott hibás adatok eltávolítására és javítására. A Vevő a Megrendelést a "Megrendelés" gombra kattintva küldi el az Eladónak. Az Eladó a Megrendelésben megadott adatokat helyesnek tekinti. A Megrendelés kézhezvételét követően az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelés kézhezvételét a Vevőnek elektronikus levélben a Vevő számláján vagy a Megrendelésben megadott elektronikus levelezési címre (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe").

3.6 A Megrendelés jellegétől függően (azaz akár a Termék mennyiségétől, akár a vételár összegétől, akár a szállítás becsült költségétől) az Eladó minden esetben kérheti a Vevőtől (például írásban vagy telefonon) a Megrendelés további megerősítését.

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses jogviszony akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelés elfogadásáról szóló nyilatkozatot a Vevőnek e-mailben eljuttatja a Vevő e-mail címére.

3.8 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez telekommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges kommunikációs eszközök (internet-hozzáférési szolgáltatás, telefonkapcsolat) használatával kapcsolatban a Vevőnél felmerülő költségeket a Vevő viseli, kivéve, ha ezek a költségek eltérnek az alapáraktól. 

 

4. TERMÉK ÁRA, VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 A Vevő a Termék vételárát az adásvételi szerződés alapján, valamint a Terméknek az Eladó részére történő átadásával kapcsolatos költségeket az alábbi módok valamelyikével fizetheti meg:

Az eladó fióktelepe a Fonetip s.r.o.
K Ochozi 663 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Csehország,

Készpénz utánvétellel a Vevő megrendelésében megadott helyen;
átutalással a Vevő bankszámlájára 
készpénzmentes fizetés hitelkártyával.

4.2 A Vevő a vételárral együtt köteles az Eladónak a termék csomagolásának és szállításának költségeit is megfizetni a megállapodás szerinti összegben. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a "vételár" magában foglalja a termék szállítási költségeit is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez a rendelkezés nem érinti a Termék vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséget, ahogyan azt az Általános Szerződési Feltételek 4.6. pontja meghatározza.

4.4 Készpénzes fizetés vagy utánvétel esetén a vételár a termék átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes. Nem készpénzes visszafizetés esetén a vevőnek a termék vételárának visszafizetésekor a változó szimbólumot kell feltüntetnie.

4.5 Nem készpénzes visszafizetés esetén a vevő vételár-fizetési kötelezettsége a kiegészítő összegnek az eladó bankszámláján történő jóváírásának időpontjában teljesítettnek tekintendő.

4.6 Ha a Vevőtől nem érkezik további megrendelés-visszaigazolás (3.6. cikk), az Eladó első körben jogosult a teljes vételár kifizetését követelni a Termék Vevőnek történő átadása előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem végrehajthatóak.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek a Termék árából nyújtott árengedmények nem kölcsönösen változóak.

4.8 Az Eladó ÁFA fizető fél. Az Eladó az Áru árának kiegyenlítését követően adóigazolást (számlát) állít ki a Vevő részére, és azt elektronikus formában megküldi a Vevő e-mail címére.

4.9 Az Eladó az adásvételi nyilvántartásról szóló törvénynek megfelelően köteles a Kereskedőnek vásárlást igazoló bizonylatot kiállítani. Ugyanakkor köteles a kapott bizonylatokat online feltölteni az adóhivatalba; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint nem lehetséges elállni a termék szállítására vonatkozó szerződéstől, beleértve azokat a termékeket, amelyeket a Vásárló kérésére feltöltöttek, vagy amelyeket a Vásárló személyes használatára gyártottak, vagy amelyek rövid időn belül valószínűleg megromlanak, vagy amelyeket a szállítást követően más termékekkel elválaszthatatlanul összekevertek, vagy amelyeket lezárt csomagolásban szállítottak, és a Fogyasztó már kicsomagolta őket, és ezért higiéniai okokból nem küldhetők vissza.

5.2. Az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említettektől eltérő esetekben, illetve olyan esetekben, amikor az adásvételi szerződés nem vonható vissza, a Polgári Törvénykönyv 1829. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazandók. Továbbá, ha az adásvételi szerződés többféle termékre vagy egymást követő szállítmányokban szállított termékekre vonatkozik, a határidő a termék utolsó átvételének időpontjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban említett határidőn belül kell elküldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által készített mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó fióktelepének címére vagy az Eladó bavixo@bavixo.hu e-mail címére küldheti el.

5.3 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés az adásvételi szerződés érvényességének kezdetétől megszűnik. Az árukat az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli a terméknek az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha a termék jellegénél fogva nem küldhető vissza postai úton.

5.4 A Szerződéstől való elállás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján az Eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek ugyanolyan módon visszaadni, ahogyan azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó továbbá jogosult a Vevő teljesítését az áru Vevőnek történő visszaszolgáltatásakor, vagy ha a Vevő beleegyezik és további költségek nem merülnek fel, egyébként is visszaszolgáltatni. Ha a kereskedő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a kereskedőnek visszafizetni mindaddig, amíg a kereskedő vissza nem küldi az árut az eladónak, vagy amíg a kereskedő nem igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5 Az Eladó jogosult a termékben bekövetkezett kár megtérítésére vonatkozó jogát egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó igényébe.

5.6 Azokban az esetekben, amikor a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése alapján joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladónak is joga van bármikor elállni az adásvételi szerződéstől az áru Vevő általi átvételének időpontjáig. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul visszafizeti a vételárat a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megadott bankszámlára.

5.7 Ha a Vevő a termékkel együtt ajándékot kapott, az Eladó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés, beleértve a szerződésnek a Vevő által az adásvételi szerződéstől való elállás esetén történő megszüntetésére vonatkozó rendelkezést is, ezen ajándékkal kapcsolatban megszűnik, és a Vevő köteles az ajándékot a termékkel együtt az Eladónak visszaküldeni.

6. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA

6.1 Ha a szállítás módjáról a Vevő külön kérésére állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és a szállítással kapcsolatos összes későbbi költséget.

6.2 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő megrendelésében meghatározott helyre szállítani, a Vevő az árut a szállítás időpontjában veszi át.

6.3 Ha a megrendelő részéről felmerülő okok miatt a terméket ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a megrendelő köteles az ismételt vagy eltérő szállítás költségeit megfizetni.

6.4 A Megrendelő a Termék fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni a Termék csomagolásának sértetlenségét, és haladéktalanul értesíteni a Szállítót, ha bármilyen hibát talál. A csomagolás sértetlenségének megsértése esetén, amely a küldemény manipulálására utal, az Ügyfél nem köteles a szállítmányt a fuvarozótól átvenni.

6.5 A felek egyéb, az áru szállításával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben az Eladó ilyen feltételeket írt elő.

6.6 A küldemény át nem vétele vagy át nem vétele esetén az eladó jogosult a vevőtől kártérítésre az át nem vett áru postaköltségének és csomagolásának megfelelő összegben.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1 A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelezettségeire az általánosan kötelező érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117., 2161-2174. cikkei és a módosított 634/1992. sz. fogyasztóvédelmi törvény) az irányadóak.

7.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben az áru átvételkori hibátlanságáért. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, ha az áru Vevő általi átvételének időpontjában:

         7.2.1. rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az Eladó vagy a gyártó megadott, vagy amelyeket a Vevő a termék jellegére és az általuk közzétett reklámra tekintettel elvár;

         7.2.2. az alkalmas arra a célra, amelyre az Eladó kijelentette, vagy amelyre az Eladó kijelentette, hogy azt szánják, vagy amelyre az Árut szánják;

         7.2.3. amennyiben a minőségét vagy kivitelezését a termék mintájára való hivatkozással határozzák meg, a termék a megállapodás szerinti minta vagy termék minőségének vagy                             kivitelezésének felel meg;

         7.2.4. megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van;

         7.2.5. megfelel a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

7.3 Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkének rendelkezései nem vonatkoznak az árcsökkentést indokoló hiba alapján felajánlott kedvezményes áron értékesített termékekre, a termék szokásos használatából eredő elhasználódásra, a használt termékekre, a termék használatával vagy elhasználódásával arányos hibákra, amelyek a terméken a termék átvétele előtt a vásárló által történő átvétel előtt észlelhetők, valamint a termék jellegéből adódó hibákra.

7.4 Ha a hiba a termék átvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, a terméket úgy kell tekinteni, hogy az átvétel időpontjában volt hibás. Fogyasztói termék olyan hibája esetén, amely a termék átvételétől számított huszonnégy hónapon belül válik nyilvánvalóvá, a vásárló hibaigényt érvényesíthet.

7.5 A vásárló a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon fióktelepének címén, ahol az eladott termékkel kapcsolatos reklamáció elfogadható, vagy a webáruház székhelyén vagy székhelyén érvényesíti.

7.6 A felek további jogait és kötelezettségeit az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban általában az Eladó reklamációs feltételei szabályozzák.

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Vevő a Termék tulajdonjogát a Termék teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 A Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az Eladó nem köteles a Vevővel szemben semmilyen erkölcsi alapelvet betartani.

8.3 A fogyasztói panaszokat az Eladó a bavixo@bavixo.hu e-mail címen keresztül kezeli. Az Eladó értesítést küld a Vevőnek a panasza megoldásáról a Vevő e-mail címére.

8.4. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet, Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, NI: 000 20 869, honlap: http://www.coi.cz az adásvételi szerződésből eredő kereskedelmi viták békés rendezésére szolgál.

8.5 Az Eladó jogosult a termékeket kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A vállalkozások ellenőrzését az illetékes helyi hatóság végzi a dokumentumok tekintetében. Az adatvédelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság korlátozott hatáskörén belül felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.6 A Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében a Vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát. 

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1.  A vevő személyes adatainak védelme a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000 MO. számú törvénynek megfelelően biztosított.

9.2 Az Ügyfél hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, adószám, adószám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen: "személyes adatok").

9.3 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Eladó az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása és a felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje. Amennyiben a Vevő másként nem dönt, a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó személyes adatokat kezeljen a Vevőnek szóló információk és kereskedelmi ajánlatok küldése céljából. E cikk teljes értelmében a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás nem tekinthető az adásvételi szerződés megkötésének előfeltételének.

9.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles helyes és pontos személyes adatait megadni (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház felületén leadott megrendelésben), és köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett minden olyan változásról, amely a helyes szállítást érintheti.

9.5 Az Eladó harmadik személyt (adatfeldolgozót) bízhat meg a Vevő személyes adatainak feldolgozásával. A terméket szállító személyeken kívül az Eladó a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem ad át személyes adatokat harmadik személyeknek. A személyes adatok feldolgozásának időtartama korlátlan.

9.6 A személyes adatok feldolgozása vagy elektronikus formában, automatizált eszközökkel, vagy papíralapon, nem automatizált eszközökkel történik.

9.7 Az ügyfél megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

9.8 Amennyiben a vásárló úgy véli, hogy személyes adatainak az eladó vagy az adatfeldolgozó általi feldolgozása (9.5. cikk) ellentétes a magánélet és a magánélet védelmének elveivel                vagy a törvénnyel, különösen, ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozás céljára tekintettel, lehetősége van arra, hogy:

           9.8.1. Kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól;

           9.8.2. felszólíthatja az eladót vagy a feldolgozót, hogy orvosolja a helyzetet.

9.9 Ha a vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó tájékoztatja őt. Az előző mondattal összhangban az Eladó jogosult a panasz alapján nyújtott tájékoztatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg a tájékoztatás nyújtása során szükségszerűen felmerült költségeket. 

10. KERESKEDELMI AJÁNLATOK KÜLDÉSE, SÜTIK TÁROLÁSA

10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Termékkel, az Eladó szolgáltatásaival vagy az Eladó üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő e-mail címére, és hozzájárul ahhoz, hogy az              Eladó kereskedelmi ajánlatokat küldjön a Vevő e-mail címére.

10.2 Amennyiben a Weboldalon történő vásárlás és az Eladónak az adásvételi szerződés szerinti kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a Vevő számítógépén sütiket tárolnának, a Vevő            bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

11. KÉZBESITÉS

11. A kézbesítés az ügyfél e-mail címére történhet.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1 Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi, azaz a Cseh Köztársaságon kívüli) elemet tartalmaz, a Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ezek a rendelkezések nem érintik a fogyasztó általános jog szerinti jogait.

12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek nyilvánították vagy visszavonták, az érvénytelen rendelkezések helyébe olyan rendelkezések lépnek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek eredeti jelentésüknek. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy visszavonása nem változtatja meg a többi rendelkezés érvényességét.

12.3 Az adásvételi szerződést az Általános Szerződési Feltételekkel együtt az Eladó elektronikus formában tárolja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az Eladó elérhetőségei - szállítási cím: Výrobní 1442,Bystřice nad Pernštejnem 593 01 Csehország, e-mail cím: bavixo@bavixo.hu, telefonszám: +420  566 466 176

 566 466 176.

.

 

Kelt Bystřice nad Pernštejnem városában 1.5.2022